Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đại Đồng1

Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh