Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh